Olga Losenko

Olga Losenko

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Nga | Bản ngữ
  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ
  • Tiếng Kurd | Cao cấp

Tôi đang học: