Norjannah Jaffar

Norjannah Jaffar

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 5

Thông tin về tôi:

I am try to be good in other languages.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
  • Tiếng Nhật | Sơ cấp
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Sơ cấp