Nikolay Georgiev

Nikolay Georgiev

Thông tin cá nhân

Tuổi: 17
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Bulgaria | Bản ngữ

Tôi đang học: