Niiko Rin

Niiko Rin

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 12

Thông tin về tôi:

Hi, I love art and culture. I want to learn japanese and other languages and help people with learning English.

Email: nickola.Nicholson@gmail.com

Instagram: itsniikorin

Facebook: Erica Nicholson

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Trung cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Trung | Sơ cấp