Niccy Fry

Niccy Fry

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 5

Thông tin về tôi:

Skype: chimethesimling

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Croatia | Sơ cấp
  • Tiếng Serbia | Sơ cấp