Nguyễn Vũ

Nguyễn Vũ

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học: