New success

New success

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Bản ngữ
  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ
  • Tiếng Pháp (Pháp) | Cao cấp

Tôi đang học: