Nela Palkechová

Nela Palkechová

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp

Tôi đang học: