_Negin RM

_Negin RM

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 11

Thông tin về tôi:

Hi everyone 🙂 . I'm Negin . I'm 19 YO . I wanna improve my English language . I like to learn Dutch and Turkish too 🙃 . HEJA BVB 💛💛💛

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ

Tôi đang học: