Natalia Giuriato

Natalia Giuriato

Thông tin cá nhân

Tuổi: 48
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 6

Thông tin về tôi:

Looking for a speach partner to improve my English. I speak Italian and Russian.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: