Nasuha Zulkifli

Nasuha Zulkifli

Thông tin cá nhân

Tuổi: 18
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 8

Thông tin về tôi:

I just want to improve my english..

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia | Bản ngữ

Tôi đang học: