Naqib shamszai

Naqib shamszai

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Pashto | Bản ngữ
  • Tiếng Ba Tư | Cao cấp

Tôi đang học: