Napassawan Neampradit

Napassawan Neampradit

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hi! I am a tiny girl from Thailand, I love to learn languages! Let's chat : )

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Trung cấp

Tôi đang học: