nancy mendyk

nancy mendyk

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 9

Thông tin về tôi:

Uczeszczam do Gimnazjum o profilu muzycznym. Lubie sluchac muzyki. Gram na trzech instrumentach.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: