Nafe race

Nafe race

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 10

Thông tin về tôi:

just I wanna to be learn russian

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Kurd | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: