Nadia Siames

Nadia Siames

Thông tin cá nhân

Tuổi: 57
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Bulgaria | Bản ngữ
  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Cao cấp
  • Tiếng Nga | Trung cấp

Tôi đang học: