Naďa Kourková

Naďa Kourková

Thông tin cá nhân

Tuổi: 42
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ

Tôi đang học: