Mykola Kuklyshyn

Mykola Kuklyshyn

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
  • Tiếng Slovakia | Sơ cấp