Mustafa  Yolal

Mustafa Yolal

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Bản ngữ
  • Tiếng Kurd | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: