Moniruzzaman Monir

Moniruzzaman Monir

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 10

Thông tin về tôi:

I am a student & doing my masters at Tallinn University.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Bengal (Bangladesh) | Cao cấp

Tôi đang học: