Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 11

Thông tin về tôi:

I'm Malaysian living in Russia. Currently learning Italian.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Sơ cấp
  • Tiếng Croatia | Sơ cấp
  • Tiếng Ý (Ý) | Sơ cấp