Mohamed Hassan

Mohamed Hassan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 39
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ý (Ý) | Bản ngữ
  • Tiếng Ả Rập | Cao cấp

Tôi đang học: