mohamed askani

mohamed askani

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Cao cấp
  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Trung cấp

Tôi đang học: