Miss Thidarat Sararat

Miss Thidarat Sararat

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 9

Thông tin về tôi:

I am a student, I want to learn Finnish.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ

Tôi đang học: