Mirela Soric

Mirela Soric

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: