Miglena Georgiev

Miglena Georgiev

Thông tin cá nhân

Tuổi: 50
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Bulgaria | Bản ngữ

Tôi đang học: