Mercy Buday-Bartha

Mercy Buday-Bartha

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: