Melinda Nagy

Melinda Nagy

Thông tin cá nhân

Tuổi: 50
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Romania | Bản ngữ

Tôi đang học: