Melania Bratu

Melania Bratu

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 7

Thông tin về tôi:

Hi! My name is Melania.I speak romanian, italian and english.I wish to improve my english skills,if someone would like to help me, leave me a message

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Romania | Bản ngữ
  • Tiếng Ý (Ý) | Trung cấp
  • Tiếng Hungary | Sơ cấp

Tôi đang học: