Mehnaz Sultana

Mehnaz Sultana

Thông tin cá nhân

Tuổi: 36
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 10

Thông tin về tôi:

:)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Ấn Độ) | Bản ngữ
  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Bengal (Ấn Độ) | Trung cấp

Tôi đang học: