Meelis Ojamäe

Meelis Ojamäe

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 2

Thông tin về tôi:

Hello! My name is Meelis and i search friends who help me learn english, spanish and italy languages.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: