Mauro Cassano

Mauro Cassano

Thông tin cá nhân

Tuổi: 40
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 11

Thông tin về tôi:

Solo un uomo dall'inesauribile curiosità intellettuale e con una spiccata predilezione per le lingue straniere.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: