Martyna Grzymkowska

Martyna Grzymkowska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 3

Thông tin về tôi:

#polishgirl living in the Netherlands

#Quality Control Inspector Incoming goods at Tesla Inc.

#Business English graduate

#travelling & foreign languages & climbing & diving lover

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: