Martin Rizman

Martin Rizman

Thông tin cá nhân

Tuổi: 31
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Séc | Cao cấp

Tôi đang học: