Marta Galant

Marta Galant

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 2

Thông tin về tôi:

I`m trying to improve my English and Spanish. Feel free to leave me a message.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: