Marija Kristiņa

Marija Kristiņa

Thông tin cá nhân

Tuổi: 51
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 9

Thông tin về tôi:

I was born in the Ukraine. I live in Latvia for more than 40 years. I would like to learn the English language.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Latvia | Bản ngữ
  • Tiếng Nga | Bản ngữ
  • Tiếng Ukraine | Trung cấp

Tôi đang học: