Marco Aurelio Gonzalez

Marco Aurelio Gonzalez

Thông tin cá nhân

Tuổi: 50
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 3

Thông tin về tôi:

I'm Brazilian and Spanish. I live in southern Brazil. I speak both languages and also english. I like finnish rock and punk (specially Klamydia). I'm professor and my daily work is teach and research on building performance in a Brazilian university.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: