Manuela Kreffta

Manuela Kreffta

Thông tin cá nhân

Tuổi: 45
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Na Uy | Sơ cấp