Magdalena Krukowska

Magdalena Krukowska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ
  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Cao cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Na Uy (Nynorsk) | Sơ cấp

Tôi đang học: