Magdaléna Kováčová

Magdaléna Kováčová

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: