Mads Pullich

Mads Pullich

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Sơ cấp
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Sơ cấp
  • Tiếng Trung (Hồng Kông) | Sơ cấp