m-sobhi alastah

m-sobhi alastah

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Jordan) | Bản ngữ

Tôi đang học: