Mẫn Phan

Mẫn Phan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Sơ cấp
  • Tiếng Nhật | Sơ cấp