Luthfi Assidik

Luthfi Assidik

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 29 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ
  • Tiếng Đức | Sơ cấp
  • Tiếng Ả Rập | Sơ cấp

Tôi đang học: