Luca Lopes

Luca Lopes

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 9

Thông tin về tôi:

Hi! I'm Luca and I want to learn finnish. I know a little of english. Can you teach me finnish or english?? Thanks.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: