Lily Shaw

Lily Shaw

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 29 tháng 11

Thông tin về tôi:

Hey, Im Lily. I am currently doing Indonesian at school and Swedish at home. Anyone with the patience to teach me either please message me :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: