liliana  tenti

liliana tenti

Thông tin cá nhân

Tuổi: 43
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Romania | Bản ngữ
  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ

Tôi đang học: