Lian Alvarez

Lian Alvarez

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hola soy Lian, estuve un tiempo en Tallinn trabajando y me interesaría volver,pero entes quisiera aprender el idioma

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: