Leonidas Kontousias

Leonidas Kontousias

Thông tin cá nhân

Tuổi: 42
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ

Tôi đang học: