Leon Nguyen

Leon Nguyen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 41
Ngày sinh: Ngày 3 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Bản ngữ

Tôi đang học: